Numer zamówieniaTreść zamówieniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Regulamin funkcjonowania i przyjmowania odpadów do PSZOK2015-09-15-
Ogloszenie o wyborze ofert - ZOC/1/2019„Przebudowę pomieszczenia użytkowego na 2 lokale mieszkalne przy ul. Sienkiewicza 1 w Bystrzycy Kłodzkiej” finansowanego z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 20192019-03-052019-02-25
Ogloszenie - Zapytanie ofertowe - ZOC/2/2019„ Budowa czterech kotłowni gazowych kontenerowych dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Osiedle Szkolne 12 A, B, C, D, E- budynek 5 klatkowy - jedna Wspólnota Mieszkaniowa, Osiedle Szkolne 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E – budynek 5 klatkowy- 5 Wspólnot Mieszkaniowych, Osiedle Szkolne 8 A, 8 B, 8 C - budynek 3 klatkowy – 3 Wspólnoty Mieszkaniowe, Osiedle Szkolne 7 A, 7 B, 7 C - budynek 3 klatkowy - Wspólnoty Mieszkaniowe "2019-04-032019-04-19
Zaproszenie do złożenia oferty - Stara Bystrzyca 62"Remont wymiana pokrycia dachu papowego na blachę trapezową budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bystrzyckiej 62 w Starej Bystrzycy"2019-04-092019-04-30
Zaproszenie do złożenia oferty - Wójtowice ul. Bystrzycka 10"Remont wymiana pokrycia dachu papowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej SBS 5,2 mm i remont kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bystrzyckiej 10 w Wójtowicach"2019-04-102019-04-30
Zaproszenie do złożenia oferty -"Remont wymiana pokrycia dachu papowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej SBS 5,2 mm i remont kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Plac Wolności 7a i 8a w Bystrzycy Kłodzkiej"2019-04-122019-04-30
Zaproszenie do złożenia oferty - ul.M. Konopnickiej 10 w Bystrzycy Kłodzkiej"Wykonanie toalety w mieszkaniu w budynku mieszkalnym przy ul. M. Konopnickiej 10 w Bystrzycy Kłodzkiej"2019-04-232019-05-14
Ogłoszenie - Informacja z otwarcia ofert - ZOC/2/2019„Budowa czterech kotłowni gazowych kontenerowych dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Osiedle Szkolne 12 A, B, C, D, E- budynek 5 klatkowy - jedna Wspólnota Mieszkaniowa, Osiedle Szkolne 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E – budynek 5 klatkowy- 5 Wspólnot Mieszkaniowych, Osiedle Szkolne 8 A, 8 B, 8 C - budynek 3 klatkowy – 3 Wspólnoty Mieszkaniowe, Osiedle Szkolne 7 A, 7 B, 7 C - budynek 3 klatkowy - Wspólnoty Mieszkaniowe "2019-04-232019-04-19
Informacja z otwarcia ofert - Stara Bystrzyca 62"Remont wymiana pokrycia dachu papowego na blachę trapezową budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bystrzyckiej 62 w Starej Bystrzycy"2019-05-072019-04-30
Informacja z otwarcia ofert - Wójtowice ul. Bystrzycka 10"Remont wymiana pokrycia dachu papowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej SBS 5,2 mm i remont kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bystrzyckiej 10 w Wójtowicach"2019-05-072019-04-30
Informacja z otwarcia ofert - Pl. Wolności 7a, 8a w Bystrzycy Kłodzkiej"Remont wymiana pokrycia dachu papowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej SBS 5,2 mm i remont kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Plac Wolności 7a i 8a w Bystrzycy Kłodzkiej"2019-05-072019-04-30
Informacja o wyborze ofert - Stara Bystrzyca 62"Remont wymiana pokrycia dachu papowego na blachę trapezową budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bystrzyckiej 62 w Starej Bystrzycy"2019-05-082019-05-30
Informacja o wyborze ofert - Wójtowice ul. Bystrzycka 10"Remont wymiana pokrycia dachu papowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej SBS 5,2 mm i remont kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bystrzyckiej 10 w Wójtowicach"2019-05-082019-05-30
Informacja o wyborze ofert - Pl. Wolności 7a, 8a w Bystrzycy Kłodzkiej"Remont wymiana pokrycia dachu papowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej SBS 5,2 mm i remont kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Plac Wolności 7a i 8a w Bystrzycy Kłodzkiej"2019-05-082019-04-30
Ogloszenie o wyborze ofert - ZOC/2/2019„ Budowa czterech kotłowni gazowych kontenerowych dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Osiedle Szkolne 12 A, B, C, D, E- budynek 5 klatkowy - jedna Wspólnota Mieszkaniowa, Osiedle Szkolne 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E – budynek 5 klatkowy- 5 Wspólnot Mieszkaniowych, Osiedle Szkolne 8 A, 8 B, 8 C - budynek 3 klatkowy – 3 Wspólnoty Mieszkaniowe, Osiedle Szkolne 7 A, 7 B, 7 C - budynek 3 klatkowy - Wspólnoty Mieszkaniowe "2019-05-102019-04-19
Ogłoszenie - przyjmowanie elektroodpadów2019-05-17-
Informacja o wyborze ofert - ul.M. Konopnickiej 10 w Bystrzycy Kłodzkiej"Wykonanie toalety w mieszkaniu w budynku mieszkalnym przy ul. M. Konopnickiej 10 w Bystrzycy Kłodzkiej"2019-05-172019-05-14
Ogloszenie - Zapytanie ofertowe - ZOC/3/2019Archiwizacja i brakowanie dokumentów2019-05-212019-05-31
Zaproszenie do złożenia oferty - ul. Starobystrzycka 41, Starobystrzycka 43, Starobystrzycka 45"Budowa kotłowni gazowych w piwnicach budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Starobystrzyckiej 41, Starobystrzyckiej 43, Starobystrzyckiej 45 w Bystrzycy Kłodzkiej"2019-05-282019-06-14
Zaproszenie do złożenia oferty - ul. Krótka 6 w Bystrzycy Kłodzkiej"Remont mieszkania w budynku przy ul. Krótkiej 6 w Bystrzycy Kłodzkiej"2019-06-112019-06-25
Zaproszenie do złożenia oferty - ul. Zamenhofa 3,3a w Bystrzycy Kłodzkiej"Remont elewacji frontowej i wykonanie drenażu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zamenhofa 3,3a w Bystrzycy Kłodzkiej"2019-06-132019-06-26
Ogloszenie o wyborze ofert - ul. Starobystrzycka 41, Starobystrzycka 43, Starobystrzycka 45"Budowa kotłowni gazowych w piwnicach budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Starobystrzyckiej 41, Starobystrzyckiej 43, Starobystrzyckiej 45 w Bystrzycy Kłodzkiej"2019-06-142019-06-14
Zaproszenie do złożenia oferty - ul. Starobystrzycka 41, Starobystrzycka 43, Starobystrzycka 45"Budowa kotłowni gazowych w piwnicach budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Starobystrzyckiej 41, Starobystrzyckiej 43, Starobystrzyckiej 45 w Bystrzycy Kłodzkiej"2019-06-242019-07-08
Ogloszenie o wyborze ofert - ul. Krótka 6 w Bystrzycy Kłodzkiej"Remont mieszkania w budynku przy ul. Krótkiej 6 w Bystrzycy Kłodzkiej"2019-06-262019-06-25
Zaproszenie do złożenia oferty - Stara Łomnica 62"Wykonanie kabiny WC i kabiny natryskowej w mieszkaniu komunalnym w budynku Stara Łomnica 62"2019-06-262019-07-12
Ogloszenie o wyborze ofert - ul. Zamenhofa 3,3a w Bystrzycy Kłodzkiej"Remont elewacji frontowej i wykonanie drenażu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zamenhofa 3,3a w Bystrzycy Kłodzkiej"2019-06-272019-06-26
Zaproszenie do złożenia oferty - ul. Zamenhofa 3,3a w Bystrzycy Kłodzkiej"Remont elewacji frontowej i wykonanie drenażu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zamenhofa 3,3a w Bystrzycy Kłodzkiej"2019-06-282019-07-12
Zaproszenie do złożenia oferty - ul. Leśna 17 w Długopolu Zdrój"Remont podłóg w mieszkaniu komunalnym przy ul. Leśnej 17 w Długopolu Zdrój"2019-07-042019-07-19
Ogloszenie - Zapytanie ofertowe - ZOC/4/2019"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"2019-07-042019-07-25
Ogloszenie o wyborze ofert - ul. Starobystrzycka 41, Starobystrzycka 43, Starobystrzycka 45"Budowa kotłowni gazowych w piwnicach budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Starobystrzyckiej 41, Starobystrzyckiej 43, Starobystrzyckiej 45 w Bystrzycy Kłodzkiej"2019-07-082019-07-08
Zaproszenie do złożenia oferty - Gmina Bystrzyca Kłodzka oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez ZUK"Zakup wraz z montażem euro skrzynek w nieruchomościach na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka zgodnie z załączonym wykazem"2019-07-082019-07-26
Zaproszenie do złożenia oferty - ul. Zdrojowa 29 w Długopolu Zdrój"Remont dachu, wymiana rynien, rur spustowych i rury kanalizacyjnej w budynku przy ul. Zdrojowej 29 w Długopolu Zdrój"2019-07-102019-07-25
Ogloszenie o wyborze ofert - Stara Łomnica 62"Wykonanie kabiny WC i kabiny natryskowej w mieszkaniu komunalnym w budynku Stara Łomnica 62"2019-07-162019-07-12
Ogloszenie o wyborze ofert - ul. Zamenhofa 3,3a w Bystrzycy Kłodzkiej"Remont elewacji frontowej i wykonanie drenażu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zamenhofa 3,3a w Bystrzycy Kłodzkiej"2019-07-162019-07-12
Zaproszenie do złożenia oferty - ul. Starobystrzycka 27 w Bystrzycy Kłodzkiej"Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Starobystrzyckiej 27 w Bystrzycy Kłodzkiej"2019-07-162019-07-30
Ogloszenie o wyborze ofert - ul. Leśna 17 w Długopolu Zdrój"Remont podłóg w mieszkaniu komunalnym przy ul. Leśnej 17 w Długopolu Zdrój"2019-07-192019-07-19
Ogloszenie - Zapytanie ofertowe - ZOC/5/2019"Wykonanie kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej, wkładem kominowym w budynku przy ul. Wojska Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej w/g załączonego przedmiaru"2019-07-232019-08-06
Ogloszenie - Zapytanie ofertowe - ZOC/6/2019"Wykonanie remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rycerskiej 14 w Bystrzycy Kłodzkiej w/g załączonego przedmiaru"2019-07-242019-08-05
Ogloszenie o wyborze ofert - ul. Zdrojowa 29 w Długopolu Zdrój"Remont dachu, wymiana rynien, rur spustowych i rury kanalizacyjnej w budynku przy ul. Zdrojowej 29 w Długopolu Zdrój"2019-07-252019-07-25
Ogloszenie o wyborze ofert - ZOC/4/2019"Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"2019-07-252019-07-25
Ogłoszenie o wyborze ofert - Gmina Bystrzyca Kłodzka oraz Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez ZUK"Zakup wraz z montażem euro skrzynek w nieruchomościach na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka zgodnie z załączonym wykazem"2019-07-312019-07-26
Ogłoszenie o wyborze ofert - ul. Starobystrzycka 27 w Bystrzycy Kłodzkiej"Remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Starobystrzyckiej 27 w Bystrzycy Kłodzkiej"2019-07-312019-07-30
Ogloszenie o wyborze ofert - ZOC/6/2019"Wykonanie remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rycerskiej 14 w Bystrzycy Kłodzkiej w/g załączonego przedmiaru"2019-08-052019-08-05
Ogloszenie o wyborze ofert - ZOC/5/2019"Wykonanie kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej, wkładem kominowym w budynku przy ul. Wojska Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej w/g załączonego przedmiaru"2019-08-072019-08-06
Harmonogramy wywozu odpadów wielkogabarytowych miasto i gmina Bystrzyca Kłodzka - sezon - Jesień 2019 r.;2019-10-19-
Ogłoszenie - Nabór na stanowisko administratora/ zarządcę nieruchomości2019-09-182019-09-30
Zaproszenie do złożenia oferty - ul. Nadbrzeżna 7 w Bystrzycy Kłodzkiej"Wykonanie wiaty z zadaszeniem i ścianami oraz bramą zamykaną na klucz wraz z utwardzeniem podłoża i wylewką betonową na pojemniki 1100 do składowania odpadów komunalnych przy ul. Nadbrzeżnej 7 przy garażach w Bystrzycy Kłodzkiej"2019-10-042019-10-18

Data publikacji: 24.10.2017 (08:58)Data aktualizacji: 17.04.2018 (10:59)
Osoba publikująca: Lesław ŁysiakOsoba modyfikująca: Lesław Łysiak
Autor: Lesław Łysiakliczba wejść: 7198
17 kwi 2018 (10:59)Lesław Łysiak»Ogłoszenia
17 kwi 2018 (10:59)Lesław Łysiak»Ogłoszenie
26 lut 2018 (13:35)Lesław Łysiak»Ogłoszenia
26 lut 2018 (13:35)Lesław Łysiak»Ogłoszenia
26 lut 2018 (13:32)Lesław Łysiak»Ogłoszenie - Zaproszenie do złożenia oferty
04 gru 2017 (10:26)Lesław Łysiak»Ogłoszenie
04 gru 2017 (10:26)Lesław Łysiak»Ogłoszenie
04 gru 2017 (10:16)Lesław Łysiak»Ogłoszenie
04 gru 2017 (10:16)Mirosław Marmaj»Ogłoszenie
04 gru 2017 (10:05)Lesław Łysiak»Ogłoszenie
04 gru 2017 (09:49)Lesław Łysiak»Ogłoszenie - zaproszenie do złożenia oferty
04 gru 2017 (10:09)Lesław Łysiak»Ogłoszenie (usunięto)
04 gru 2017 (09:48)Lesław Łysiak»Ogłoszenie - zaproszenie do złożenia oferty
24 paź 2017 (12:25)Lesław Łysiak»Ogłoszenia
24 paź 2017 (09:18)Lesław Łysiak»Ogłoszenia
24 paź 2017 (08:58)Lesław Łysiak»Ogłoszenia

Przejdź do góry strony