Numer zamówieniaTreść zamówieniaData ogłoszeniaTermin składania ofert
Ogłoszenie ws. Dostawy oleju napędowego DIESEL do siedziby zamawiającegoZP/3/20202020-12-102020-12-30
Ogłoszenie - informacja z otwarcia ofert - ZP/2/2020"Prace modernizacyjno-remontowe na nieruchomościach gminy Bystrzyca Kłodzka w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce, w 2020 roku" ZP/2/20202020-09-012020-08-31
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznnego na roboty budowlane- Program integracji społeczności romskiej 2020"Prace modernizacyjno-remontowe na nieruchomościach gminy Bystrzyca Kłodzka w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce, w 2020 roku" ZP/2/20202020-08-132020-08-31
Ogłoszenie - informacja z otwarcia ofert - ZP/1/2020Dostawa oleju napędowego DIESEL do siedziby zamawiającego.2020-02-032020-01-23
Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/1/2020Dostawa oleju napędowego DIESEL do siedziby zamawiającego.2020-01-072020-01-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/2/2019„Przebudowa pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne przy ul. Okrzei 20 w Bystrzycy Kłodzkiej”2019-03-292019-03-22
Ogłoszenie - informacja z otwarcia ofert - ZP/2/2019„Przebudowa pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne przy ul. Okrzei 20 w Bystrzycy Kłodzkiej”2019-03-252019-03-22
Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/2/2019„Przebudowa pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne przy ul. Okrzei 20 w Bystrzycy Kłodzkiej”2019-03-052019-03-22
Ogłoszenie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyDostawa oleju napędowego DIESEL do siedziby zamawiającego.2019-01-252019-01-14
Ogłoszenie - informacja z otwarcia ofertDostawa oleju napędowego DIESEL do siedziby zamawiającego.2019-01-142019-01-14
Ogłoszenie o zamówieniu - DostawyDostawa oleju napędowego DIESEL do siedziby zamawiającego.2019-01-032019-01-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/3/2018Dostawa wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach zadania „Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 41”2018-08-232018-06-29
Ogłoszenie - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - ZP/3/2018Dostawa wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach zadania „Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 41”2018-07-112018-06-29
Ogłoszenie - informacja z otwarcia ofert - ZP//3/2018Dostawa wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach zadania „Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 41”2018-06-292018-06-29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP/3/2018 - Załącznik nr 3Dostawa wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach zadania „Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 41”2018-06-222018-06-29
Ogłoszenie - odpowiedź na zapytaniedotyczące zapytania ofertowego: ZP/3/2018, cześć 6- belownica2018-06-222018-06-25
Ogłoszenie - odpowiedź na zapytaniedotyczące zapytania ofertowego: ZP/3/2018, cześć 6- belownica2018-06-122018-06-25
Ogłoszenie - odpowiedź na zapytaniedotyczące zapytania ofertowego: ZP/3/2018, cześć 6- belownica2018-06-112018-06-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP/3/2018 - oferta częściowa 6 i 72018-06-042018-06-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP/3/2018 - oferta częściowa 4 i 5Dostawa wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach zadania „Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa2018-06-042018-06-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP/3/2018 - oferta częściowa 2 i 32018-06-042018-06-25
Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/3/2018 - Załącznik nr 6 i 7Dostawa wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach zadania „Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-06-042018-06-25
Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/3/2018 - Załącznik nr 4 i 5Dostawa wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach zadania „Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-06-042018-06-25
Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/3/2018 - Załącznik nr 2 i 3Dostawa wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach zadania „Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-06-042018-06-25
Ogłoszenie o zamówieniu - ZP/3/2018Dostawa wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach zadania „Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 41”2018-06-042018-06-25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZP/2/2018Na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-05-172018-04-19
Ogłoszenie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP/2/2018na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-05-082018-04-19
Ogłoszenie - informacja z otwarcia ofert - ZP/2/2018na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-04-192018-04-19
Ogłoszenie - odpowiedź na zapytaniena wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-04-182018-04-19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZP/2/2018wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-04-062018-04-19
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia - ZP/2/2018wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-04-042018-04-19
Ogloszenie o zamówieniu - ZP/2/2018 - projekt wiatwykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-03-302018-04-16
Ogloszenie o zamówieniu - ZP/2/2018 - projekt budowlany cz 11 i 12wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-03-302018-04-16
Ogloszenie o zamówieniu - ZP/2/2018 - projekt budowlany cz 9 i 10wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-03-302018-04-16
Ogloszenie o zamówieniu - ZP/2/2018 - projekt budowlany cz 7 i 8wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-03-302018-04-16
Ogloszenie o zamówieniu - ZP/2/2018 - projekt budowlany cz 5 i 6wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-03-302018-04-16
Ogloszenie o zamówieniu - ZP/2/2018 - projekt budowlany cz 3 i 4wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-03-302018-04-16
Ogloszenie o zamówieniu - ZP/2/2018 - projekt budowlany cz 1 i 2wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-03-302018-04-16
Ogloszenie o zamówieniu - ZP/2/2018 - Pozwolenie na budowę cz. 2 i Oświadczenie wiatywykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-03-302018-04-16
Ogloszenie o zamówieniu - ZP/2/2018 - Pozwolenie na budowę cz. 1wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-03-302018-04-16
Ogloszenie o zamówieniu - ZP/2/2018 - Specyfikacja techniczna oraz przedmiarwykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-03-302018-04-16
Ogloszenie o zamówieniu - ZP/2/2018 - Wzór umowywykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-03-302018-04-16
Ogloszenie o zamówieniu - ZP/2/2018 - Wzór informacji o grupie kapitałowej, wykaz osóbwykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-03-302018-04-16
Ogloszenie o zamówieniu - ZP/2/2018 - Wykaz podwykonawców i robót budowlanychwykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-03-302018-04-16
Ogloszenie o zamówieniu - ZP/2/2018 - Podmioty trzecie - zobowiązaniawykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-03-302018-04-16
Ogloszenie o zamówieniu - ZP/2/2018 - Oświadczeniawykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-03-302018-04-16
Ogloszenie o zamówieniu - ZP/2/2018wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-03-302018-04-16
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZP/1/2018Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-03-222018-03-20
Informacja z otwarcia ofert - ZP/1/2018Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-03-202018-03-20
Przetarg nieograniczony - ZP/1/2018 - pozwolenie na budowę cz.3 i oświadczenie w sprawie wiat2018-03-022018-03-20
Przetarg nieograniczony - ZP/1/2018 - pozwolenie na budowę cz.1 i 22018-03-022018-03-20
Przetarg nieograniczony - ZP/1/2018 - projekt budowy - cz.12 i projekt wiat2018-03-022018-03-20
Przetarg nieograniczony - ZP/1/2018 - projekt budowy - cz.10 i 112018-03-022018-03-20
Przetarg nieograniczony - ZP/1/2018 - projekt budowy - cz.8 i 92018-03-022018-03-20
Przetarg nieograniczony - ZP/1/2018 - projekt budowy - cz.6 i 72018-03-022018-03-20
Przetarg nieograniczony - ZP/1/2018 - projekt budowy - cz.4 i 52018-03-022018-03-20
Przetarg nieograniczony - ZP/1/2018 - projekt budowy - cz.32018-03-022018-03-20
Przetarg nieograniczony - ZP/1/2018 - projekt budowy - cz.1 i 22018-03-022018-03-20
Przetarg nieograniczony - ZP/1/2018 - Przedmiar2018-03-022018-03-20
Przetarg nieograniczony - ZP/1/2018 - SIWZ CZ.II i III2018-03-022018-03-20
Przetarg nieograniczony - ZP/1/2018 - załączniki nr 8 i 92018-03-022018-03-20
Przetarg nieograniczony - ZP/1/2018 - załączniki nr 6 i 72018-03-022018-03-20
Przetarg nieograniczony - ZP/1/2018 - załączniki nr 4 i 52018-03-022018-03-20
Przetarg nieograniczony - ZP/1/2018 - załączniki nr 2 i 32018-03-022018-03-20
Przetarg nieograniczony - ZP/1/2018wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 412018-03-022018-03-20
Informacja z otwarcia ofert ZP/3/2020Dostawa oleju napędowego Diesel do siedziby zamawiającego.2021-09-20-
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę oleju napędowego Diesel do siedziby zamawiającego"ZP/3/20202021-09-20-

Data publikacji: 21.07.2017 (12:15)Data aktualizacji: 04.04.2018 (11:53)
Osoba publikująca: Szymon ZajączkowskiOsoba modyfikująca: Lesław Łysiak
Autor: Lesław Łysiakliczba wejść: 15902
04 kwi 2018 (11:53)Szymon Zajączkowski»Przetargi
04 kwi 2018 (11:46)Szymon Zajączkowski»Ogloszenie o zmianie ogłoszenia - ZP/2/2018
24 paź 2017 (12:22)Szymon Zajączkowski»Przetargi
24 paź 2017 (09:46)Szymon Zajączkowski»Przetargi
24 paź 2017 (09:41)Szymon Zajączkowski»Przetargi
21 lip 2017 (12:15)Szymon Zajączkowski»Przetargi

Przejdź do góry strony